Markaområde

Ei fellesnemning for by- og tettstadsnære friluftslivsområde.