Matrikkelenhet

Matrikkeleining

Enten en grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjon, et jordsameie eller en festegrunn.