Metadata

Data som definerer eller beskriver andre data.