Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er brudd på lover som beskytter natur og miljø.