Miljømål for vannforekomster

Ønsket miljøtilstand i en vannforekomst. Miljømål er beskrevet i vannforskriften § 4-7. Miljømålet for overflatevann er god økologisk og kjemisk tilstand, mens det for sterkt midifiserte vannforekomseter er godt økologisk potensial. For grunnvann er miljømålet god kjemisk og kvantitativ tilstand.