Miljøoppfølgingsprogram

MOP

Miljøoppfølgingsprogram, eller MOP, er et program for hvordan og hvilke miljøhensyn som skal tas i forbindelse med selve gjennomføringen av byggefasen av et bygge- og anleggsprosjekt.