Miljøovervåkingsprogram

Et miljøovervåkingsprogram er et program for hvordan miljøtilstanden for en lokalitet eller bestandsutvikling for en art skal overvåkes over tid. Et eksempel er overvåking av miljøvirkninger av et anelggstiltak før og etter gjennomføring, og i nærmere fastsatt tidshorisont.