Miljøplan

Et verktøy for det enkelte foretak for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak knyttet til gårdsdriften. Planen er en del av foretakets internkontroll, og skal føre til en mer miljøvennlig produksjon.