Mindre fyringsanlegg

Vanligvis fyringsenheter med nominell tilført termisk effekt fra 1 til og med 50 MW. Hva slags materiale som brennes avgjør om bruken krever tillatelse etter forurensningsforskriften fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, og i noen tilfeller fra Mattilsynet. Begrepet er ikke definert direkte i forurensningsloven eller tilhørende forskrifter.