Mineralske forekomster

Mineralske forekomster er naturressurser som deles inn i følgende grupper: industrimineraler, naturstein (blokkstein og skifer), byggeråstoffer (knuste bergarter), sand og grus og metalliske malmer.