Målsettingsverdi

Konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås der dette ikke innebærer uforholdsmessig store omkostninger. Gjelder komponentene PM2.5, arsen, kadmium, nikkel og benzo(a)pyren.