Markberedning

Blottlegging av mineraljord i flekker eller striper på areal hvor det skal etableres ny skog.