NB!-registeret

NB-registeret

Database med oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Dette er byer og tettsteder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. NB!-registeret.