NGU

Norges geologisk undersøkelse (NGU) er en nasjonal institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser og løsmasser i Norge.