NRL

Nasjonalt referanselaboratorium

Nasjonalt referanselaboratorium for målinger av luftforurensning. Uavhengig nasjonalt organ som skal sikre at kvalitetssystemet for målinger fungerer i henhold til fastsatte standarder og krav. Utpekt i tråd med forurensningsforskriftens § 7-11.