Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

NPAD

Spesifikasjonen er forankret i kart- og planforskriften og inneholder utfyllende informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes. Spesifikasjonen regulerer forhold av utpreget fremstillingsteknisk art, som det ikke er hensiktsmessig å ta inn i forskriftsbestemmelser. Spesifikasjonen konkretiserer og spesifiserer kravene i forskriften og skal følges, så langt ikke annet fremgår, ved fremstilling av arealplan og utforming av digitalt planregister.