Nasjonalt villreinområde

Nasjonale villreinområder

Villreinområder som er spesielt viktige for artens framtid i Norge og er definert i den enkelte regionale plan.