Naturtype

naturtyper

Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der. Det kan også være spesielle naturforekomster, som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. Kilde: Naturmangfoldloven § 3, bokstav j.