Nedarvet stedsnavn

Stedsnavn som muntlig eller skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner, jamfør lov om stadnamn § 2 bokstav d. I begrepet "nedarvet" ligger et krav om at navnet skal ha vært brukt i et lengre tidsrom. Det er likevel ikke et krav at navnet skal være fra en gitt tidsepoke.