Nedbørsfelt

Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller hav, jamfør vannforskriften § 3p).