Nedgravd oljetank

Nedgravde oljetanker

Tank som blir brukt til eller er tenkt brukt til oppbevaring av olje, det vil si alle petroleumsprodukt med flammepunkt over 23ºC, inkludert diesel, parafin og fyringsolje, og som ligg under bakkenivå slik at ein ikkje kan inspisere tanken utvendig.