Nedre vurderingsterskel

Et luftforurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til måleprogram, jamfør forurensningsforskriften § 7-8.