Nitrogendioksid

NO2. Gass som dannes i forbrenningsprosess ved at nitrogen og oksygen i lufta forbindes med hverandre. Den viktigste lokale kilden er biltrafikk.