Norge digitalt

Et formalisert samarbeid mellom kommuner, fylker, statsinstitusjoner og store geodatabrukere om økonomisk samarbeid vedrørende anskaffelser, ajourføring og bruk av geografisk informasjon.