Normverdier for forurenset grunn

Grenseverdi for et miljø- og helsefarlig stoff som forteller om grunnen kan ha en forurensningsrisiko eller ikke. Verdien definerer ren/forurenset jord.Konsentrasjoner under normverdien utgjør ingen risiko for helse eller miljø, mens konsentrasjoner over normverdien kan utgjøre en risiko. Kilde: Forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1.