Nøytrale fagkyndige innen vann og avløp

En uavhengig fagperson med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Fagpersonen eller det firmaet vedkommende er ansatt i bør ikke ha tilknytning til noen spesiell teknologi eller produsent, men  forsøke å etablere den renseløsning som er best egnet. Kommunen må utvise skjønn i skjæringspunktet mellom nøytral og kompetent.