Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.