Offentlig påtale

Ved offentlig påtale sørger politiet for straff uten at fornærmede eller offentlig myndighet fremsetter et slikt krav. Offentlig myndighet må i en del tilfeller fremme et slikt krav om tiltale og straff.