Olje

Alle petroleumsprodukt med flammepunkt over 23ºC, inkludert diesel, parafin og fyringsolje.