Ombygging

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Ombyggingen er innenfor eksisterende bygningskropp.