Oppmålingsforretning

Den oppgave som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring.