Oppsettende virkning

Vedtaket er ikke gyldig før eventuell klagebehandling er ferdig, jf forvaltningsloven § 42 utsatt iverksetting av vedtak