Overflatedyrking

Overflatedyrka mark er jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig.