Økologi

Læren om organsimenes forhold til hverandre og til det miljøet de lever i.