Øvre vurderingsterskel

Et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til tiltaksutredning, jamfør forurensningsforskriften § 7-8.