PM

Svevestøv

Svevestøvpartikler som kan holde seg svevende i luften over en lengre periode og som kan pustes inn. Angis ut fra størrelse; PM10 er partikler med diameter mindre enn 10 mikrometer (µm), mens PM2,5 har diameter mindre enn 2,5 mikrometer.