Passasjerkilometer

Et mål på transportarbeid. Beregnes ved å multiplisere antall passasjerer med tilhørende antall reiste kilometer. (Kilde: SSB)