Plandata

Geodata i digital arealplan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningsloven. Kilde: Kart- og planforskriften § 2.