Planregister med planoversikt

En enkel fortegnelse eller oppstilling over endelig vedtatte arealplaner i dokumentform. Kilde: Kart- og planforskriften.