Prioritert art

En art som er særlig truet av utryddelse, og som har fått spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.