Radioaktivt avfall

Løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensningsloven § 27 første ledd, og som inneholder eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg 1 bokstav a.