Radonutsatt

Et område hvor det er særlig stor sannsynlighet for å få høye radonnivåer i bygninger eller særlig stor sannsynlighet for at en høy andel bygninger får radonproblemer. Kilde: Statens strålevern.

 Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen