Returperiode

Gjentaksintervall, hvor ofte en forventer at en bestemt hendelse kan inntreffe.