Ristgods

Søppel i avløpsvannet som fanges opp av rist når det kommer inn i avløpsanlegget.