Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram, rmp-midler, er tilskudd som bonden kan søke på etter kriterier satt opp av Fylkesmannen i bondens fylke. Dette er midler som tildeles for vedlikehold av miljøtiltak.