Rovvilt

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Kilde: Forskrift 18. mars 2005 nr. 242, om forvaltning av rovvilt.