SEFRAK-registeret

Register som gir informasjon om bygningers alder. Alle bygninger oppført før 1900 (Finnmark før 1945) er tatt med i registeret, uavhengig av alder, størrelse, teknisk tilstand, autentisitet, representativitet og så videre.