SOSI-fil

En datafil som inneholder et geografisk datasett som er kodet i henhold til SOSI-standarden.