SOSI-standard

SOSI står for samordnet opplegg for stedfestet informasjon. SOSI er en nasjonal standard for geografisk informasjon. SOSI-standarden er i samsvar med internasjonale standarder.