SSB

Statistisk sentralbyrå. Har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Har ansvar for å samordne all offisiell statistikk i Norge. Underlagt overordnede retningslinjer og finansielle rammer fra regjering og Storting, men er faglig uavhengig organisasjon og bestemmer selv hva som skal publiseres, når og hvordan.